PROČ CHCETE minimalistickou kuchyň?

Dovolím si pro jistotu hned v úvodu podotknout, aby nedošlo k mýlce, že nebude řeč o designových minimalistických kuchyních navrhovaných bytovými architekty, které nesou také tento přívlastek a známe je ze stránek barevných časopisů tištěných na křídovém papíře.

Řeč je o kuchyni, která je minimalistická především svým obsahem.
O kuchyni, která preferuje soužití s méně věcmi, jednoduchost, praktičnost, udržitelnost.
Minimalistická kuchyň v tomto pojetí není nějaký módní výstřelek či trend, který se právě nosí a po kterém za čas neštěkne ani pes.

Pokud o minimalistické kuchyni uvažujete a stojíte před hamletovskou otázkou
„Mít či nemít minimalistickou kuchyň“, měli byste nejprve sami sobě položit pár základních otázek, jejichž odpovědi vám budování vaší minimalistické kuchyně velmi výrazně usnadní.

Důvodů, proč můžete chtít minimalistickou kuchyň, může být hned několik a navzájem se mohou prolínat a doplňovat, ale v zásadě se dají rozdělit na dva základní okruhy:

DŮVODY PRAKTICKÉ – potřebujete více místa v kuchyni; vaše kuchyň potřebuje odlehčit od velkého množství předmětů; chcete funkční kuchyň, kde nepanuje chaos; chcete kuchyň, která se lehce uklízí; chcete vařit jednoduchá jídla; chcete mít pod kontrolou domácí rozpočet…

DŮVODY ETICKÉ – nechcete být součástí spotřební konzumní společnosti; chcete změnit své spotřebitelské smýšlení a návyky; chcete snížit plýtvání jídlem; chcete omezit používání plastů a obalů; chcete zavést ve své kuchyni principy cirkulární ekonomiky…

Důvody jsou základními stavebními kameny, na kterých svou minimalistickou kuchyň vystavíte. Proto je potřeba, aby vaše důvody byly nejen jasně definované, ale i pevně ukotvené a stálé – aby vaše stavba byla stabilní, aby se nerozsypala jako domeček z karet při prvním neúspěchu či problému.

Před tím, než začnete svou minimalistickou kuchyň „stavět“, jsou na místě však i další otázky. Jejich zodpovězením si budování své minimalistické kuchyně zjednodušíte.
Jaké jsou vaše priority v kuchyni?
Jaké funkce plní vaše kuchyň?
Kolik času trávíte v kuchyni?
Co v kuchyni potřebujete?