PF 2023

„Není třeba spěchat. Není třeba se třpytit.
Není třeba být nikým jiným než sám sebou.“
(Virginia Woolfová 1882 – 1941)

Na vaší cestě k sobě samým vše dobré přeje Zuzana