JAK ROZEZNAT SYROVÉ VAJÍČKO OD VAŘENÉHO

Někdy se vařená vajíčka s těmi syrovými prostě pomíchají…
A jak je následně od sebe rozpoznat, když jsou si podobná
„jako vejce vejci“ ?

Nabízí se metoda typu „ruská ruleta“, kdy vajíčko rozbijete a následně se hned dozvíte, zda bylo vařené či syrové.
Dle Zákona schválnosti však můžete počítat s tím, že potřebné vařené bude syrové a zamýšlené syrové zas bude vařené…

Proto, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám na vaječném poli, nabízí se jednoduché řešení, ke kterému potřebujete jen inkriminovaná vejce a trochu místa na ploše kuchyňské linky.

Obě vajíčka položená „na šířku“ současně oběma rukama roztočíte a sledujete, jak se vajíčka točí :
– vajíčko, které se točí rychle a dlouho, jako káča –  je vařené
– vajíčko, které se točí nakřivo a krátce, spíše se dokola kulhavě kolíbe – je syrové

Ještě, že máme ty naše babičky, které si své rady nenechávají pro sebe…:).